Законодательство Украины > Постановления КМУ > Технічний регламент засобів індивідуального захисту (актуал. 10.2013)


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова
від 27 серпня 2008 р. N 761
Київ

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 777 від 20.07.2011 N 235 від 08.04.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Технічний регламент засобів індивідуального захисту, що додається.

2. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2008 р. N 761

Технічний регламент засобів індивідуального захисту

{ Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону N 3164-IV від 01.12.2005 }


Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлює правила маркування зазначених засобів та введення їх в обіг.

Під засобом індивідуального захисту (далі - засіб захисту) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або забезпечення його захисту від однієї або кількох видів небезпеки для життя чи здоров'я.

До засобів захисту також належать:

поєднання кількох видів пристосування чи спорядження, що призначаються для забезпечення захисту користувача від одного чи кількох видів потенціального (одночасного) ризику;

захисне пристосування чи спорядження, що призначається для носіння користувачем або забезпечення його захисту, яке є частиною або використовується разом з іншим обладнанням;

замінні компоненти засобів захисту, що необхідні для їх нормального функціонування та використовуються тільки для таких засобів.

2. Засоби захисту поділяються на три категорії:

1) перша категорія - засоби захисту, що мають конструкцію простої складності і призначаються для захисту від:

незначної механічної дії (садові рукавички, наперстки тощо);

впливу слабких мийних засобів, наслідки дії яких легко усуваються (рукавички для захисту від впливу розчинів мийних засобів);

температурного впливу при взаємодії з поверхнями, нагрітими до температури, що не перевищує 50 град.C, і нешкідливого механічного впливу (рукавички, фартухи тощо);

впливу погодних умов (головні убори, сезонний одяг, взуття тощо);

слабких ударів та вібрації, що не впливають на життєво важливі органи та не здатні спричиняти невиліковні ушкодження (легкі захисні шоломи, рукавички, легке взуття тощо);

сонячного світла (сонцезахисні окуляри);

2) друга категорія - засоби захисту, що мають конструкцію середньої складності і не належать до першої і третьої категорії;

3) третя категорія - засоби захисту, що мають конструкцію високої складності і призначаються для захисту від небезпеки, яка загрожує життю людей, або небезпеки заподіяння невиліковних тілесних ушкоджень, ступінь якої користувач засобів захисту не може визначити своєчасно.

До третьої категорії належать:

фільтрувальні пристрої для захисту дихальних шляхів від впливу твердих і рідких аерозолів, подразнювальних речовин, токсичних і радіоактивних газів;

пристрої для захисту дихальних шляхів, що забезпечують повну ізоляцію від навколишнього природного середовища, зокрема призначені для застосування під водою;

засоби захисту, що забезпечують частковий захист від впливу хімічних речовин та іонізуючого випромінювання;

аварійне спорядження, що призначається для використання при високих температурах, вплив яких можна порівняти з впливом нагрітого до температури 100 град.C або вище повітря і які супроводжуються/не супроводжуються інфрачервоним випромінюванням, відкритим полум'ям або виділенням великої кількості розплавлених речовин;

аварійне спорядження, що призначається для використання при низьких температурах, вплив яких можна порівняти з впливом повітря з температурою до мінус 50 град.C;

засоби захисту від ураження електричним струмом;


{ Абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 777 від 20.07.2011 }


засоби захисту від падіння з висоти.

3. Спорядження, що постачається на ринок у комплекті із засобом захисту та призначається для поєднання з іншим зовнішнім (додатковим) пристосуванням, є невід'ємною частиною такого засобу.

4. Вільний обіг засобів захисту на території України дозволяється тільки у разі безпеки таких засобів для життя та здоров'я, забезпечення захисту користувача від травм та захворювань за умови використання за призначенням і з урахуванням належного рівня обслуговування та експлуатації.

5. Виробник або його уповноважена особа чи постачальник повинен бути ознайомлений з прийнятим згідно з Технічним регламентом рішенням, що обмежує введення засобів захисту у вільний обіг з обґрунтуванням його причин та одночасним повідомленням про передбачені законодавством захисні заходи та граничні строки їх виконання.

6. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на засоби захисту, що:

1) регламентуються іншими технічними регламентами;

2) спеціально призначаються для використання у Збройних Силах або забезпечення правопорядку (шоломи, щити тощо);

3) призначаються для самооборони (балони з аерозолем, особиста зброя для самооборони тощо);

4) застосовуються на борту суден, літаків та під час рятувальних робіт і не призначаються для постійного носіння;

5) призначаються для використання приватними особами з метою захисту від:

впливу несприятливих атмосферних умов (головні убори, сезонний одяг, взуття, парасолі тощо);

вогкості і вологи (рукавички для захисту рук під час миття посуду тощо);

впливу високої температури (рукавички тощо).

1 | 2 | 3 | 4 | 5