Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ


Н А К А З
N 112 від 17.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 1999 р.
за N 424/3717

Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 224 від 01.10.2007 }

{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі Наказу Міністерства юстиції N 1672/5 від 13.11.2012 }

{ Щодо зупинення дії Наказу з 06.11.2012 див. Повідомлення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 14.11.2012 }


На виконання пункту 11 Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 р. N 182/98, і на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 06.12.96 N 211 "Про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій і доцільність його затвердження", Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, що додається.
2. З уведенням у дію цього Положення вважати такими, що не застосовуються на території України, Тимчасові рекомендації щодо розробки планів локалізації аварійних ситуацій на хіміко-технологічних об'єктах, затверджені Держпроматомнаглядом СРСР 05.07.90, Інструкцію щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їхніх наслідків (РД-7-13-91), затверджену Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91.
3. Галузеві нормативні акти, які регламентують створення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, повинні бути приведені у відповідність із даним Положенням.
4. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній та газовій промисловості в місячний термін після реєстрації цього Положення в Міністерстві юстиції України визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначеному Положенні, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Положення необхідним тиражем і встановити контроль за розповсюдженням примірників Положення.

5. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:
5.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог зазначеного Положення державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій.
5.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Положення власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

6. Заступнику начальника управління по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній та газовій промисловості Янчевій М.Д. протягом двох тижнів відділу нормативно-правових актів Комітету відповідні матеріали для включення Положення до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.
7. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 14.05.98 N 91.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В.І.


Голова Комітету С.П.Ткачук

 

Затверджено
Наказ Комітету по нагляду
за охороною праці України
17.06.99 N 112

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 1999 р.
за N 424/3717

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

{ У тексті Положення слово "Держнаглядохоронпраці" замінено словом "Держгірпромнагляд" у відповідному відмінку згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 224 ( z1176-07 ) від 01.10.2007 }

1. Галузь застосування

Цей нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні підприємства (далі - підприємства), потенційно небезпечні об'єкти (далі - об'єкти), на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного впливу на довкілля.
Нормативний акт встановлює порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС), вимоги до їх складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС.
Вимоги цього нормативного акта обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або відомчої належності й форми власності.
Вимоги даного нормативного акта не поширюються на:
ядерні установки та підприємства з переробки радіоактивних речовин, за винятком тих об'єктів на цих підприємствах, де є обіг нерадіоактивних речовин;
військові об'єкти;
підприємства гірничодобувної промисловості (шахти);
на всі види транспорту, крім трубопровідного.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11