Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про відпустки" (актуал. 05.2013)


Розділ VII. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про відпустки та відповідальність за його порушення

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також іншими уповноваженими на це державними органами.
{ Частина перша статті 27 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи виконавчої влади та профспілкові органи.
{ Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Розділ VIII. Заключні положення

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток

Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю.

Президент України                                    Л.КУЧМА

 м. Київ, 15 листопада 1996 року
N 504/96-ВР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |