Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про дорожній рух" (актуал. 05.2013)


Закон України
Про дорожній рух

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 31, ст.338 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 2953-XII ( 2953-12 ) від 28.01.93, ВВР, 1993, N 31, ст.339 }

{ Додатково див. Постанову ВР N 3914-XII ( 3914-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.146 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 234/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.414 N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.173 N 3033-III ( 3033-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176 N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194 N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233 N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38 N 1528-IV ( 1528-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.317 N 1961-IV ( 1961-15 ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1 N 2249-IV ( 2249-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.116 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 38, ст.382 N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.34 N 4103-VI ( 4103-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 28, ст.309 Кодексом N 4495-VI ( 4495-17, 4495д-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законами N 4555-VI ( 4555-17 ) від 20.03.2012, ВВР, 2012, N 41, ст.493 N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.11 N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012 N 5085-VI ( 5085-17 ) від 05.07.2012 N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }


{ У тексті Закону слова "дорожньо-транспортна подія" в усіх відмінках і числах замінено словами "дорожньо-транспортна пригода" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

{ У тексті Закону слова "уповноважений орган Міністерства аграрної політики України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

{ У тексті Закону слова "центральні органи державної виконавчої влади", "центральні органи державної виконавчої влади України", "підрозділи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України", "Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "центральні органи виконавчої влади", "відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху", "Міністерство внутрішніх справ України", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку та числі згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

{ Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 2 пункту 5 Закону N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }


Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух

Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та об'єднань).

Стаття 2. Законодавство про дорожній рух

Законодавство про дорожній рух складається з цього Закону та актів законодавства України, що видаються відповідно до нього.

Стаття 3. Державне управління у сфері дорожнього руху

Державне управління у сфері дорожнього руху та його безпеки здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні покладається на відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України.
{ Частина друга статті 3 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } { Стаття 3 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11