Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про оплату праці" (актуал. 05.2013)


Розділ V
Заключні положення

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці

Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах у межах наданих повноважень здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

органи державної податкової служби;

фінансові органи;

професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих працівників.
{ Частина перша статті 35 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з питань оплати праці.

Зазначені державні органи мають право одержувати від суб'єктів господарювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами.
{ Статтю 35 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }

Органи державної податкової служби мають право на проведення позачергової перевірки без попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством.
{ Статтю 35 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 березня 1995 року
N 108/95-ВР

1 | 2 | 3 | 4 | 5