Главная > Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда


Нормативно-правовые акты в области охраны труда

1 НПАОП 0.00-4.12-05 - Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці актуал. 10.2013
2 НПАОП 0.00-4.15-98 - Положення про розробку інструкцій з охорони праці актуал. 10.2013
3 НПАОП 0.00-6.03-93 - Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві актуал. 10.2013
4 НПАОП 0.00-8.24-05 - Перелік робіт з підвищеною небезпекою актуал. 10.2013
5 НПАОП 0.00-5.24-01 - Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями актуал. 10.2013
6 НПАОП 0.00-5.26-01 - Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті актуал. 10.2013
7 НПАОП 0.00-1.31-99 - Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин актуал. 10.2013
8 НПАОП 0.00-4.11-07 - Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці актуал. 10.2013
9 НПАОП 0.00-5.13-94 - Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці актуал. 10.2013
10 НПАОП 0.00-7.03-94 - Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці актуал. 10.2013
11 Типове положення про кабінет охорони праці Скачать актуал. 10.2013
12 Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України Скачать актуал. 10.2013
13 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Скачать актуал. 10.2013
14 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства Скачать актуал. 10.2013
15 Постанова від 1 серпня 1992 р. N 442 "Про Порядок проведення атестаці робочих місць за умовами праці" Скачать актуал. 10.2013
16 "Типове положення про службу охорони праці" НПАОП 0.00-4.35-04 Скачать актуал. 10.2013
17 Рекомендації N 41 від 01.09.92 м.Київ " Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці" Скачать актуал. 10.2013
18 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Скачать актуал. 10.2013