Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)


Додаток 5 до пункту 6.3
Типового положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці 

Титульний аркуш журналу 
______________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

Розпочато "___" ______________ 20__ р.
Закінчено "___" ______________20__ р.

Формат А4 (210 х 297)


N з/п 

Дата прове-
дення інструк-
тажу 

Прізви-
ще, ім'я та по батькові особи, яку інструк-
тують 

Професія, посада особи, яку інструк-
тують, її вік 

Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток), до якого приймається особа, що інструктуєть-
ся 

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструк-
тує 

Підписи 

особи, яку інструк-
тують 

особи, яка інструк-
тує 

 

 

Начальник юридичного відділу                                 І. Калиновська 

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |