Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)


Додаток 2 до пункту 3.14
Типового положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці  

Обкладинка посвідчення

Знак безпеки  

ПОСВІДЧЕННЯ
про перевірку знань з питань охорони праці

 

Перша сторінка посвідчення
___________________________________________________________   
(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)


ПОСВІДЧЕННЯ № ____
Видано___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
посада (фах) ______________________________________________
місце роботи ________________________________________________
     про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні
знання ______________________________________________________
               (перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,
_________________________________________________________
(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,  _____________________________________________________________________
за якими проводилася перевірка знань)
________________________________________________________________________,

     Підстава:

протокол засідання комісії з перевірки знань 

від "___" ________20__ р.             №  _____________________

М.П. 

Голова комісії _________   ________________________
                      (прізвище)                 (підпис)

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРІОДИЧНУ ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах) ________________________________________________
виявив(ла) потрібні знання _________________________________________________________________________
перелік нормативно-правових актів з охорони праці,
_________________________________________________________________________
              за якими проводилася перевірка знань)

 Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

 

від "___" _____________20_ р.   N ___________________________

Голова комісії ________________      ______________________
                      (прізвище)                                        (підпис)

     М.П.
________________________________________________________

Начальник юридичного відділу                        І.Калиновська

 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |