Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98)


6. Перегляд, припинення чинності та скасування інструкцій

6.1. Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці та примірних інструкцій, проводиться в міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років; перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, - в терміни, передбачені державними нормативними актами про охорону праці, на підставі яких вони опрацьовані, але не рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.
6.2. Інструкції переглядаються до закінчення термінів, зазначених у пункті 6.1 цього Положення:
у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;
у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;
за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;
у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;
при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів, видів енергії тощо.
В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.
6.3. Перегляд, тимчасове припинення чинності та скасування інструкцій, що є державними міжгалузевими нормативними актами, та примірних інструкцій здійснюються у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-4.14-94 "Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", а інструкцій, що діють на підприємстві, - у порядку, визначеному ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві".
6.4. Опрацювання, узгодження і затвердження змін до примірних інструкцій або прийняття нових примірних інструкцій за результатами перегляду чинних здійснюються в порядку, встановленому для примірних інструкцій, які розробляються вперше, згідно з п.4.2 цього Положення.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |