Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті (НПАОП 0.00-5.26-01)


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


N 254 від 05.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2001 р.
за N 618/5809

Затверджено
Наказ Мінпраці
05.06.2001 N 254


Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

 

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які безпосередньо виконують електромонтажні роботи на висоті, та керівників робіт.
1.2. Інструкція обов'язкова для виконання підприємствами, організаціями і установами незалежно від форм власності і видів діяльності.
1.3. Роботи на висоті дозволяється виконувати працівникам, які досягли 18-річного віку та пройшли:
- медичний огляд відповідно до вимог Положення про порядок проведення медичного огляду працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N 45 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.06.94 за N 136/345;
- навчання та атестацію в закладах освіти з виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки і перепідготовки робітничих кадрів та в організаціях) за затвердженою програмою;
- навчання та атестацію з протипожежної безпеки у відповідності до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.06.95 N 400 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14.07.95 за N 219/755;
- увідний інструктаж у службі охорони праці;
- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці для новоприйнятих чи переведених з одного робочого місця на інше.
1.4. Дія Інструкції поширюється на такі види електромонтажних робіт на висоті:
монтаж кабелів з напругою до 35 кВ силових, контрольних, зв'язку та сигналізації, виконання усіх видів конструктивних робіт на естакадах, у тунелях та колекторах, у трубах та на підвісках;
монтаж струмопроводів і шинопроводів, освітлювальної арматури, повітряних мереж електропостачання та контактної мережі міського електротранспорту, силового електрообладнання, розподільних установок та трансформаторних підстанцій.

| 1 | 2 | 3 |