Главная > Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности


Нормативно-правовые акты в области пожарной безопасности

1 НАПБ Б 06.001-2003 - Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації
2 НАПБ Б.02.010-2003 - Типове положення про службу пожежної безпеки
3 НАПБ Б.02.005-2003 - Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України
4 Про затвердження Положення про добровільну пожежну дружину (команду)
5 НАПБ Б.01.008- 2004 - Правила експлуатації вогнегасників
6 НАПБ Б.03.001-2004 - Типові норми належності вогнегасників
7 НАПБ Б.06.004-2005 - Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
8 НАПБ Б.07.020-2003 - Порядок обліку пожеж та їх наслідків
9 НАПБ 05.032-2002 - Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів
10 НАПБ В.05.024-2005/111 - Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України
11 НАПБ В.01.056-2005 - Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005)
12 НАПБ В.01.053-2000 - Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку