Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці (НПАОП 0.00-5.13-94)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З
N 133 від 30.12.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 січня 1995 р.
за N 3/539

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства надзвичайних ситуацій N 826 ( z1531-11 ) від 11.08.2011 }

Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці


З метою виконання вимог Закону "Про охорону праці" ( 2694-12 ) щодо неприпустимості експлуатації виробничих об'єктів, які створюють небезпеку життю або здоров'ю працюючих, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, що додається.
2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити територіальні управління необхідною кількістю пломбіраторів і пломб.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.
Голова Комітету С.П.Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по нагляду за
охороною праці
30.12.1994 N 133

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 січня 1995 р.
за N 3/539

Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

 

1. Загальні положення
Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування (далі - об'єктів) до усунення порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.
Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
Інструкція обов'язкова для виконання посадовими особами (державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.

2. Порядок зупинки експлуатації об'єктів
2.1. У разі прийняття посадовими особами (державними інспекторами) Держнаглядохоронпраці відповідно до Закону "Про охорону праці" ( 2694-12 ) і Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці рішення про зупинку експлуатації об'єктів, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих, повинно застосовуватися пломбування виробничих об'єктів.
2.2. Пломби накладаються:
у разі зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих - на основні машини і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому експлуатація об'єкта, робота якого забороняється;
у разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону праці - безпосередньо на це обладнання.
Залежно від конкретної ситуації пломби можуть накладатися й на інші конструктивні елементи будівель і споруд (двері, люки, лази), пускову апаратуру, органи управління устаткуванням тощо.
2.3. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві або поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними отворами та металевий дріт.
За своєю конструкцією пломба повинна не допускати її зняття без руйнування цілісності, чим запобігається самовільне відновлення зупинених робіт.
2.4. Накладання свинцевих і поліетиленових пломб повинно проводитись у порядку згідно з додатком.
2.5. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з обох її сторін залишився чіткий і ясний відбиток, а дротину неможливо було витягти з пломби. Після затискування пломба повинна бути пильно оглянута і у разі виявлення дефектів (неясність ознаків, зріз ознаків тощо) замінена іншою.
2.6. Пломби, що накладаються, після затискування пломбіраторами повинні мати слідуючі ознаки:
з одного боку - літери ДІОП (Державна інспекція охорони праці);
з другого боку - коди Державної інспекції охорони праці, що визначаються в установленому Держнаглядохоронпраці порядку, та інспектора, що визначаються начальником інспекції.
Наприклад:

12 ——————————— Код Дзержинської ДІОП у вугільній промисловості

ДІОП 10 ——————————— Код інспектора

2.7. У приписі в пункті, де вказуються відомості про заборону експлуатації підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і устаткування, вказується їх назва, дата, час та місце накладання пломби, а також посада і прізвище особи, під відповідальність якої здана на збереження пломба.
2.8. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечувалась безпека особи, яка її накладає, а машини, механізми і устаткування, що підлягають пломбуванню, не створювали аварійних ситуацій з причини їх зупинки.
2.9. Зняття пломби без дозволу посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці вважається порушенням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
2.10. Територіальне управління видає пломбіратори Державним інспекціям охорони праці з врахуванням чисельності державних інспекторів.
2.11. Начальник Державної інспекції охорони праці видає пломбіратори державним інспекторам під розписку. У разі звільнення інспектора з роботи пломбіратор повертається в Державну інспекцію.
2.12. Посадові особи (державні інспектори) територіальних управлінь і Державних інспекцій охорони праці повинні утримувати пломбіратори в місцях, які забезпечують їх надійне зберігання.