МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 220 від 12.04.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 квітня 1995 р.
vd950412 vn220 за N 118/654

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 1373 ( z1122-03 ) від 17.11.2003 )

Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) і постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року N 238 ( 238-95-п ) "Про затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки", Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про службу пожежної безпеки (додається).
2. Управлінню Державної пожежної охорони МВС України надати практичну допомогу у створенні таких служб в апаратах міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади.
3. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській області, УМВС України в областях та м.Севастополі встановити контроль за створенням і організацією роботи цих служб в апаратах асоціацій, корпорацій, концернів та інших виробничих об'єднань незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
Перший заступник Міністра
генерал-майор Л.В.Бородич

Затверджено
наказом Міністерства
внутрішніх справ України від
12 квітня 1995 р. N 220

Типове положення про службу пожежної безпеки

1. Загальні положення
1.1. Згідно із Законом України 3745-12 "Про пожежну безпеку" (статті 4.5 служба пожежної безпеки (далі - СПБ) створюється в апаратах міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади (далі - міністерств), а також апаратах асоціацій, корпорацій, концернів та інших виробничих об'єднань (далі - об'єднань) незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
1.2. СПБ створюється в апараті міністерства з метою координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, а в об'єднанні - для виконання делегованих йому функцій з питань пожежної безпеки. Повноваження об'єднань у галузі пожежної безпеки визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили об'єднання.
1.3. СПБ в міністерстві (об'єднанні) підпорядковується безпосередньо керівнику або за рішенням керівника - його першому заступникові, входить до структури апарату як одна з основних служб.
Контроль за діяльністю СПБ здійснюють керівники відповідних міністерств (об'єднань), а також органи Державної пожежної охорони.
1.4. СПБ міністерств, на об'єктах яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 ( 508-94-п ) створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони, відносяться до цієї охорони та очолюють її. Працівники служби забезпечуються форменим одягом за нормами, встановленими відповідними міністерствами для начальницького складу відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони.
Працівники СПБ інших міністерств можуть забезпечуватися таким одягом за рішенням керівника відповідного міністерства.
1.5. СПБ комплектується, як правило, фахівцями, які мають:
- вищу спеціальну (пожежно-технічну) освіту;
- вищу освіту і стаж роботи в пожежній охороні чи інших службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки не менше 3 років.
- середню спеціальну (пожежно-технічну) освіту і стаж роботи за фахом не менше 3 років.
У СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній охороні) якщо вони мають досвід роботи за профілем міністерства (виробництва не менше 5 років).
1.6. На підставі цього Типового положення з урахуванням специфіки галузі (виробництва) розробляється Положення про СПБ відповідного міністерства (об'єднання), яке затверджується його керівником.
Положення про СПБ міністерств повинно погоджуватися з Управлінням Державної пожежної охорони МВС України, а об'єднань - територіальним органом Державного пожежного нагляду (за місцем розташування апарату об'єднання).
1.7. У своїй діяльності СПБ міністерства (об'єднання) взаємодіють з Державною пожежною охороною, добровільними протипожежними об'єднаннями громадян, іншими організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, службами охорони праці міністерств (об'єднань) і керується законами України, постановами Верховної Ради України. Указами та розпорядженнями Президента України. Декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, міжгалузевими, галузевими та іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки і цим Типовим положенням.

|1|2|3|4|