Главная > Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты Министерства Охраны Здоровья Украины


Нормативно-правовые акты Министерства Охраны Здоровья Украины

1 ДНАОП 0.03-8.06-94 - Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
2 ДНАОП 0.03-8.08-93 - Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
3 ДНАОП 0.03-3.28-93 - Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
4 ДНАОП 0.03-3.29-94 - Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітні
5 ДНАОП 0.03-3.29-96 - Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
6 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
7 Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості
8 Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці
9 Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб
10 Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості Скачать