МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З19.07.2011 N 302

Про постійно діючу комісію з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля


Згідно з Указом Президента України від 06.04.2011 N 382/201 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах", наказу Міненерговугілля від 05.07.2011 N 256 "Про результати засідання колегії Міненерговугілля" НАКАЗУЮ:
1. Створити постійно діючу комісію з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля (далі - ПДК) та затвердити її персональний склад згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про ПДК, що додається.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінвунглепрому від 31 березня 2008 N 132 "Про постійно діючу комісію з безпеки праці, промислової, екологічної безпеки та дегазації при колегії Мінвуглепрому".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Міністр Ю.Бойко

Додаток
до наказу Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
19.07.2011 N 302


СКЛАД
постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля Попович Ігор Миколайович - перший заступник Міністра, голова Комісії
Онищенко Олександр Миколайович - директор Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту, заступник голови Комісії
Вівчаренко Олександр Васильович - директор Департаменту вугільної промисловості, заступник голови Комісії
Варакута Ірина Олександрівна - директор Департаменту юридичного забезпечення
Прокопенко Іван Олександрович - директор Департаменту управління персоналом та документального забезпечення
Ященко Ігор Олексійович - заступник директора Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту начальник Управління промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості, заступник голови Комісії
Ничипор Михайло Володимирович - заступник директора Департаменту вугільної промисловості
Воронов Павло Сергійович - заступник начальника Управління промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості - начальник відділу охорони праці у вугільній промисловості Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту, секретар Комісії
Шайтан Віктор Анатолійович - перший заступник голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (за згодою)
Грядущий Борис Абрамович - директор Донецького науково-дослідного вугільного інституту (ДонВУГІ) (за згодою)
Агєєв Володимир Григорович - Директор науково-дослідного інституту гірничорятувальної справи та пожежної безпеки "Респіратор" (за згодою)
Брюханов Олександр Михайлович - директор Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт в гірничій промисловості (МакНДІ) (за згодою)
Акімочкін Анатолій Вікторович - заступник голови Незалежної профспілки гірників України (за згодою)
Мамченко Валерій Миколайович - заступник голови Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості (за згодою)
Нестеров Сергій Володимирович - перший заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
19.07.2011 N 302


Положення про постійно діючу комісію з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Постійно діюча комісія з охорони праці та промислової безпеки (далі - ПДК) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля) створюється для вирішення завдань, визначених Законом України "Про охорону праці", підвищення рівня безпеки праці на підприємствах, установах, організаціях і об'єднаннях вугільної галузі, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави (далі - підприємства).
1.2. Головою ПДК є перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України.
1.3. Основною метою діяльності ПДК є розгляд стану охорони праці та промислової безпеки на підприємствах, дотримання законодавства з питань екологічної безпеки, проведення робіт з комплексної дегазації вугільних пластів, аналізу причин і обставин аварій і нещасних випадків, розроблення заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; поліпшення стану охорони праці на підприємствах, на основі систематичного розгляду фахівцями галузі і представниками зацікавлених державних і громадських організацій питань охорони праці, промислової безпеки, виробничої санітарії, запобігання надзвичайним ситуаціям на діючих об'єктах та об'єктах, що реконструюються.
1.4. До складу ПДК входять фахівці Міненерговугілля, науково-дослідних інститутів вугільної галузі, представники центральних органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою).
Склад ПДК затверджується наказом Міненерговугілля.
1.5. Засідання ПДК проводяться не рідше, ніж один раз на квартал.
У разі необхідності термінового розгляду обставин та причин аварій, групових нещасних випадків та надзвичайних ситуацій проводяться позапланові засідання.
Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні ПДК здійснюється Управлінням промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту із залученням (у разі необхідності) працівників структурних підрозділів Міненерговугілля.
1.6. Рішення ПДК вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більшість членів ПДК. У тих випадках, коли за пропозицію з питання, що обговорюється, подається рівна кількість голосів, голос голови комісії є вирішальним.
1.7. Прийняті рішення оформляються протоколом, який затверджується головою Комісії. У разі необхідності прийняття наказу за результатами діяльності ПДК, Департамент промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту готує відповідний проект, погоджує його у встановленому порядку з заінтересованими структурними підрозділами Міненерговугілля та надає на підпис Міністру енергетики та вугільної промисловості.
Матеріали за результатами засідань ПДК у необхідних випадках можуть надаватися на розгляд Міністра енергетики та вугільної промисловості.


II. ЗАВДАННЯ
Основними завданнями ПДК є:
2.1. Оперативний контроль за виконанням підприємствами Міненерговугілля вимог Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України, Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 374, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці.
2.2. Розгляд стану охорони праці та промислової безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах Міненерговугілля, на яких було допущено високий рівень аварійності і смертельного травматизму.
2.3. Розгляд стану екологічної безпеки та виконання робіт з комплексної дегазації вугільних пластів.
2.4. Розгляд результатів діяльності ДВГРС щодо інженерної оцінки підготовленості підприємств Міненерговугілля до ліквідації можливих аварій та стану їх протиаварійного захисту.
2.5. Розгляд результатів ведення аварійно-рятувальних робіт, розслідування надзвичайних ситуацій, аварій I та II категорій і групових нещасних випадків, прийняття необхідних рішень з їх запобігання.
2.6. Сприяння впровадженню у виробництво передових технологій, нової техніки, автоматизації і механізації виробничих процесів з метою підвищення безпеки праці.
2.7. Поширення досвіду роботи колективів підприємств, що працюють без аварій і травматизму.


III. ПРАВА
ПДК має право:
3.1. Одержувати від структурних підрозділів Міненерговугілля, підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів вугільної галузі інформацію щодо виконання Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України, Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та рішень колегії міністерства, протокольних рішень ПДК та інші дані з питань охорони праці і створення безпечних умов праці на підприємствах.
3.2. Викликати на засідання ПДК і заслуховувати звіти керівників, фахівців структурних підрозділів Міненерговугілля, підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів (за згодою) з питань стану охорони праці, промислової безпеки, аварійності, травматизму і професійних захворювань.
3.3. Вносити пропозиції Міністру щодо притягнення у встановленому порядку до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності посадових осіб, які систематично не виконують вимоги Закону України "Про охорону праці", Гірничого закону України, інших нормативно-правових актів з охорони праці, якісні показники поліпшення стану охорони праці, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії), що сталися на підприємствах галузі. За результатами розгляду цих питань Управління промислової безпеки та охорони праці у вугільній промисловості Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту Міненерговугілля готує відповідні накази.
3.4. Вносити на розгляд Міністра енергетики та вугільної промисловості питання щодо стану охорони праці, промислової та екологічної безпеки, дегазації вугільних пластів, професійних захворювань та аварійності на підприємствах.Заступник директора Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту І.Ященко