МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.12.2004 N 817

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2005 р.
за N 71/10351


Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства палива та енергетики N 510 ( z1261-05 ) від 05.10.2005 N 345 ( z0714-08 ) від 25.06.2008 N 473 ( z1374-10 ) від 15.11.2010 }

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) і Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.04.2000 N 598 ( 598/2000 ), з метою підвищення ефективності роботи державних інспекторів з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, спрямованої на покращання технічного стану електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії, що сприятиме забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту електроенергетики (Улітіч Ю.І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду (Арбузов Є.Л.) забезпечити проведення державними інспекторами обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії відповідно до вимог цієї Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О.Д.
Міністр С.Тулуб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
24.12.2004 N 817
(у редакції наказу
Міністерства палива
та енергетики України
від 25.06.2008 N 345
( z0714-08 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2005 р.
за N 71/10351


Інструкція з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів


I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540 ( 1540-2006-п ), Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 ( 929-96-п ) (із змінами) (далі - Положення), Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312 ( 1312-99-п ), Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441 ( 441-99-п ) (із змінами).

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру здійснення заходів державного енергетичного нагляду (обстеження, перевірки, огляди, інспектування тощо) щодо контролю технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також дотримання режимів виробництва, постачання і споживання електричної та теплової енергії (далі - енергія).
Вимоги цієї Інструкції поширюються на суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та підприємства, установи і організації - споживачів енергії, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які обстежуються (далі - суб'єкти господарювання). Дія цієї Інструкції спрямована на забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, галузі електроенергетики, сфери теплопостачання та належного функціонування електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж.

1.3. Ця Інструкція встановлює:
порядок організації, проведення планових та/ або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо) енергоустановок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів;
види заходів та планові строки їх виконання;
форми документів, які складаються при плануванні та організації проведення заходів з державного енергетичного нагляду, а також порядок їх оформлення;
перелік та форми документів, що складаються за результатами проведення планових та/ або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо), контролю за їх результатами, а також порядок їх заповнення;
порядок обліку та зберігання документів на робочих місцях державних інспекторів з енергетичного нагляду (далі - інспектори) та в підрозділах Держенергонагляду.

|1|2|3|4|5|