МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З09.06.2005 N 255

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2005 р.
за N 1165/11445


Про затвердження Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 668 від 29.12.2008 ) Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" щодо збереження цілісності і забезпечення надійного й ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України та з метою визначення порядку організації щодо розслідування класифікації і обліку технологічних порушень у роботі електростанцій, електричних і теплових мереж та енергосистем електроенергетичної галузі України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - Інструкція), що додається.
2. Директору Департаменту електроенергетики Улітічу Ю.І. подати цю Інструкцію на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В.І.) внести Інструкцію до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативно-правових актів Мінпаливенерго України.
4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників цієї Інструкції енергетичним компаніям та енергопідприємствам.
5. Накази Міністерства енергетики України від 27.01.99 N 30 "Про затвердження інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України" та Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2004 N 832 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України. Інструкція." скасувати.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітенка С.М.
Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" щодо збереження цілісності і забезпечення надійного й ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України та з метою визначення порядку організації щодо розслідування класифікації і обліку технологічних порушень у роботі електростанцій, електричних і теплових мереж та енергосистем електроенергетичної галузі України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України (далі - Інструкція), що додається.
2. Директору Департаменту електроенергетики Улітічу Ю.І. подати цю Інструкцію на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В.І.) внести Інструкцію до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативно-правових актів Мінпаливенерго України.
4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників цієї Інструкції енергетичним компаніям та енергопідприємствам.
5. Накази Міністерства енергетики України від 27.01.99 N 30 "Про затвердження інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України" та Міністерства палива та енергетики України від 29.12.2004 N 832 "Про затвердження та введення в дію нормативного документа "Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України. Інструкція." скасувати.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітенка С.М.Міністр ПОГОДЖЕНО: Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи І.Плачков Д.В.Жванія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
09.06.2005 N 255
(у редакції наказу
Міністерства палива
та енергетики України
29.12.2008 N 668)
( z0208-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 2005 р.
за N 1165/11445


Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України


I. Терміни і визначення понять
У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:
автоматизована система керування вітровою електричною станцією (далі - АСК ВЕС) - система, що є сукупністю технічних засобів (первинні давачі, пристрої зв'язку, обчислювальна техніка тощо) і програмного забезпечення, призначена для контролю стану і параметрів режиму роботи устаткування вітрової електричної станції (далі - ВЕС) та керування цим устаткуванням в автоматичному режимі або за участю персоналу;
адміністративно-технічний персонал енергопідприємства - директори, технічні керівники, начальники відділів, цехів, служб, лабораторій та їхні заступники;
відхилення параметрів - будь-яке відхилення параметрів енергоносія від проектного або встановленого режимною картою;
відновлення - подія, яка полягає в тому, що після усунення несправності об'єкт знову відновлює здатність виконувати потрібну функцію;
граничний стан - стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне;
джерело теплопостачання - узагальнене поняття джерел теплової енергії, до яких належать теплоцентраль, станція теплопостачання, парова і водогрійна котельні;
енергоносій - речовина або явище, яка (яке) може бути використана(не) для виконання механічної роботи або нагрівання, чи для керування хімічними або фізичними процесами;
масові відключення ліній електропередавання - відключення 10 і більше ліній електропередавання напругою 35 кВ, трьох і більше ліній електропередавання напругою 110 кВ у межах однієї енергокомпанії внаслідок стихійних явищ, що призвели до відключення споживачів;
непрацездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, не відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;
нормальна експлуатація - стан устаткування, який відповідає прийнятій у проекті технології виробництва і передачі споживачам електричної та теплової енергії, включаючи пуски-зупинення, технічне обслуговування та ремонти;
перерва теплопостачання - припинення циркуляції теплоносія з будь-якої причини в тепловій мережі або за наявності циркуляції, коли теплова енергія не відпускається споживачам;
помилкові дії - діяльність або бездіяльність, яка призвела або не запобігла виникненню технологічного порушення;
порушення цехового обліку - відмова, яка не відповідає жодній з ознак, наведених у розділі 5 цієї Інструкції;
працездатний стан - стан об'єкта, за якого значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати функції, відповідають вимогам нормативно-технічної і/або конструкторської (проектної) документації;
руйнування - перехід об'єкта, установки у граничний стан, за яким його подальша експлуатація або відновлення неможливі чи недоцільні;
санітарно-захисна зона - відстань між енергопідприємством і найближчими житловими або іншими будівлями, яка утворюється з метою захисту населення від впливу шкідливих виробничих чинників (шкідливі викиди, теплове і електромагнітне випромінювання, радіація, шуми тощо). Вона встановлюється з розрахунку неперевищення цих чинників за межі установлених граничнодопустимих величин;
стихійні явища - перевищення основних граничних параметрів навколишнього середовища (швидкість вітру, рівень і швидкість руху води, сила землетрусу, швидкість і величина ожеледі тощо), на які розраховані енергоустановки та окремі їх елементи;
цех (дільниця) - частина енергетичного підприємства з комплексом устаткування, що виконує певні функції для забезпечення його (її) нормального функціонування.
Інші терміни вживаються у значеннях, встановлених у Законі України "Про електроенергетику", у нормативному документі "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженому наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296 (далі - ГКД 34.20.507-2003), та у державних стандартах України:
ДСТУ 2860-94 "Надійність техніки. Терміни та визначення";
ДСТУ 3440-96 "Системи енергетичні. Терміни та визначення";
ДСТУ 3896-2007 "Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять".

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|