МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З
N 256 від 29.12.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 березня 1994 р.
за N 51/260

Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок


На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64 ( 64-93-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, що додається.
2. Встановити, що розділ 1 Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України, а розділ 2 - за окремими наказами МОЗ України у міру створення в країні необхідних для його введення економічних та технічних умов.
3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв, професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і соціальних питаннях та Президією ВЦРСП від 25 липня 1978 р. N 240/ПІО-3.

В.о.Міністра В.Г.Передерій

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 29 грудня 1993 р. N 256

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

РОЗДІЛ I

1. Металообробка


Ливарні роботи
Вагранник
Вибивальник виливків
Завальник шихти у вагранки і печі, зайнятий завантаженням шихти
вручну
Заварник виливків рідким чавуном
Заливальник металу
Обрубник, зайнятий на роботах з пневмоінструментом
Плавильник металу і сплавів
Робітники, зайняті підвіскою гарячого лиття на конвейєрі та
обслуговуванням і ремонтом обладнання у тунелях ливарних цехів.

Зварювальні роботи

Газозварник, який працює в закритих ємкостях (цистернах, котлах
тощо), а також на верхолазних роботах
Електрозварник ручного зварювання, який працює в закритих
ємкостях (цистернах, котлах тощо), а також на верхолазних роботах

Котельні, холодноштампувальні, волочильні і давильні роботи

Давильник, зайнятий ручними роботами
Котельник
Чеканник зайнятий на роботах з ручним пневматичним інструментом

Ковальсько-пресові і термічні роботи

Бандажник, зайнятий на гарячих роботах
Пружинник, зайнятий на гарячих роботах при навиванні пружин з
дроту діаметром понад 10 мм
Ресорник по обробці гарячого металу
Розкатник, зайнятий розкачуванням кілець в гарячому стані

Металопокриття і фарбування

Герметизаторник, зайнятий герметизацією всередині кесон- баків
Освинцювальник, постійно зайнятий освинцюванням гарячим способом
(не гальванічним)

Слюсарні і слюсарно- складальні роботи

Свердлильник- пневматик, який виконує роботу пневмоінструментом
Слюсар- ремонтник, зайнятий:
а) безпосередньо в цехах: млиновому, намазувальному, формувальному, ливарному, трубконабивному, глітомішальному і складальному у виробництві свинцевих акумуляторів;
б) на гарячому ремонті селенових та шоопировних апаратів
(обладнання);
в) наладкою обладнання в цехах і відділеннях приготування і застосування кремнійорганічних лаків і лаків, що містять 40 і більше процентів толуолу, ксилолу;
г) наладкою та ремонтом кокелів у гарячому стані;
д) наладкою устаткування в цехах та відділах:
гарячепрокатних, травильних, емалювальних, ізолювальних із застосуванням кремнійорганічних лаків, освинцювання в
кабельному виробництві;
є) обслуговуванням ватержакетних печей у виробництві кольорових металів і сплавів;
ж) ремонтом обладнання в закритих складах палива і нафтогосподарств на теплових електростанціях, а також ремонтом обладнання в тунелях і теплофікаційних камерах в теплових мережах;
з) ремонтом технологічного обладнання та моторовипробувальних станціях, що працює на етильованому бензині і розташоване в боксах;

Роботи зі свинцем
Робітники, зайняті на виплавці, відливці, прокатці, протяжці і штамповці свинцевих виробів, а також освинцюванні кабелів та паянні свинцевих акумуляторів.

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|