МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

21.05.2007 N 246

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2007 р.
за N 846/14113


Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }


Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 № 467 ( 467/2011 ), Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що додається.

2. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М.П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А.М., Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12 ) від 14.02.2012 }

- оперативну інформацію про хід виконання наказу та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій надавати щорічно МОЗ України до 1 березня за встановленою формою.

3. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М.П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А.М., Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України, та іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю МОЗ та АМН України, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України:
- узяти до керівництва та виконання затверджений цим наказом Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
- забезпечити організацію навчання лікарів сучасним методам проведення медичних оглядів.

4. Департаментам організації та розвитку медичної допомоги населенню (Жданова М.П.) та державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А.М.) разом з Інститутом медицини праці Академії медичних наук України, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, організувати навчання голів комісій з проведення медичних оглядів працівників, а також лікарів-терапевтів з питань сучасних методів проведення медичних оглядів.

5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А.М.) подати в установленому порядку на державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) "Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (із змінами).

7. Визнати такими, що не застосовуються на території України, додатки 1 і 2 до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29 вересня 1989 року N 555 ( v0555400-89 ) "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" (із змінами).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України Бережнова С.П.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України Ю.Є.Зюков

Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.П.Бут

Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду Г.М.Суслов

Заступник Міністра
аграрної політики України В.К.Моцний

Заступник голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець

В.о. заступника Міністра
палива та енергетики України Ю.Я.Іоффе

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Є.Мельніков

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України М.О.Солдатенко

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

|1|2|3|4|5|