Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Типове положення про кабінет охорони праці


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 191 від 18.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 жовтня 1997 р.
vd970718 vn191 за N 458/2262

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
N 235 від 02.10.2007 }

Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці", з метою підвищення ролі кабінетів охорони праці у навчанні працівників та пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про кабінет охорони праці, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим, науково-виробничим та іншим об'єднанням, підприємствам, установам і організаціям до 01.01.98 вжити необхідних заходів щодо перегляду чинних положень про кабінет охорони праці та забезпечення реалізації вимог Типового положення.
3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення.
4. Виконуючому обов'язки керуючого справами Комітету Бочкарьову Ю.О. у двотижневий термін після реєстрації в Міністерстві юстиції цього Типового положення забезпечити його тиражування і розсилку міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, об'єднанням підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності, управлінням і відділам, територіальним управлінням, експертно-технічним і навчальним центрам Комітету.
5. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г. опублікувати Типове положення про кабінет охорони праці у черговому номері журналу.
6. З введенням в дію цього Типового положення вважати таким, що не застосовується на території України ДНАОП 0.05-4.03-78 "Типове положення про кабінет охорони праці", затверджений постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 08.06.78
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне управління охорони праці (Лесенко Г.Г.).


Голова Комітету С.Ткачук.

Н А К А З

02.10.2007 N 235

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1165/14432


Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 N 191
"Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці"


З метою приведення у відповідність до вимог законодавства, у тому числі до Закону України "Про охорону праці" та Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2006 N 1640, Н А К А З У Ю:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 N 191 "Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за N 458/2262.

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В.:

2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 унести відповідні зміни до Державного реєстру з питань нормативно-правових актів з охорони праці;

2.3 розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

3. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Суслова Г.М.
Т.в.о. Голови Комітету Г.М.Суслов

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5