Інструкція з протипожежного захисту
розподільних пристроїв, підстанцій
та трансформаторів

НАПБ 05.032-2002

1.  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Вимоги цієї Інструкції поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію розподільних пристроїв і підстанцій, що входять до сфери управління Міністерства палива та енергетики України.

2.  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цій Інструкції використовуються посилання на такі нормативні документи:
ПУЭ-1986   Правила   устройства   электроустановок (шестое издание). - ?.: Энергоатомиздат, 1986;
-   СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
-   СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канали­зация;
-   ГОСТ 10704-91   Трубы   стальные   электросварные. Сортамент;
-   ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия;
-   ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприя­тий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;
-   ГОСТ 12.4.026-76 Цвета сигнальные и знаки безо­пасности;
-   ДБН В.2.5-13-98  Пожежна автоматика будинків і споруд;
-   НАПБ В.01.034-99/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетич­ної галузі України.

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14