Главная > Нормативно-правовые акты >Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку


12. Порядок дій у разі пожежі

12.1. Кожен працівник у разі виявлення пожежі або запаху диму, гару, надмірного підвищення температури зобов'язаний виконати вимоги п. 4.4.2. 12.2. Порядок збору посадових осіб об'єкта нм а пожежу та їхній
склад завчасно визначається наказом або розпорядженням керівника.
12.3. Керівник (інша посадова особа об'єкта), який перший
прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

а) перевірити та впевнитись, що пожежну охорону викликано (продублювати повідомлення про пожежу);
б) очолити керівництво гасінням пожежі до прибуття підрозділів пожежної охорони;
в) у разі загрози життю людей негайно організувати їхню евакуацію, використовуючи для цього всі наявні засоби та сили;
г) вивести з приміщень за межу небезпечної зони всіх працівників, які не зайняті в ліквідації пожежі;
ґ) направити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розташування під'їзних шляхів і джерел протипожежного водопостачання;
д) перевірити включення та роботу автоматичної системи пожежогасіння;
е) за потреби - викликати медичну, газорятівну та інші служби;
є) припинити всі роботи, які не пов'язані з ліквідацією пожежі;
ж) за потреби - організувати відключення електроенергії, зупинення апаратів, транспортувальних пристроїв, перекриття сировинних, газових, парових і водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції та здійснення інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню пожежі;
з) забезпечити захист людей, які беруть участь у гасінні пожежі, від можливих обвалень будівельних конструкцій, уражень електричним струмом, отруєння, опіків;
и) одночасно з ліквідацією пожежі організувати роботи щодо охолодження конструктивних елементів будівель і споруд, технологічного обладнання, яким загрожує небезпека впливу теплової енергії;
і) при потребі - організувати евакуацію матеріальних цінностей;
ї) при прибутті на місце пожежі підрозділів пожежної охорони керівник (або інша особа, яка його заміщує), який керував гасінням пожежі, повинен доповісти їх старшому начальнику відомості про людей, які потребують допомоги, евакуації, їх кількість, місце перебування, а також про вогнище пожежі та заходи, що вжиті для її ліквідації;
й) керівник об'єкта зобов'язаний негайно повідомити про пожежу орган державного пожежного нагляду, вищу організацію, місцевий орган виконавчої влади, прокуратуру за місцезнаходженням об'єкта.
12.4. Усі підрозділи і служби пожежної охорони, що залучаються до гасіння, підпорядковуються керівнику гасіння пожежі (КГП).
12.5. Залежно від обставин і кількості підрозділів, які беруть участь у ліквідації пожежі, КГП може приймати рішення про створення оперативного штабу пожежогасіння.
12.6. До складу штабу пожежогасіння повинен входити представник об'єкта, який зобов'язаний:
а) надавати консультації КГП з питань специфічних конструктивних особливостей будинку чи споруди, інформувати його про наявність та місцезнаходження токсичних та інших шкідливих речовин;
б) на вимогу КГП надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, що триває понад три години, - харчування, приміщення для відпочинку та реабілітації особового складу й осіб, залучених до гасіння пожежі;
в) надавати наявні технічні засоби для використання їх при ліквідації пожежі;
г) коригувати дії адміністрації при виконанні робіт, що пов'язані з ліквідацією пожежі.
12.7. При пожежі на електроустановках, електрокабелях тощо - при необхідності вимкнути електропостачання та забезпечити КГП письмовим допуском на проведення гасіння пожежі.

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19
20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35
36|37|38|39|40|41|42|43|44|45