Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (актуал. 10.2013)


Розділ VII
Міжнародні відносини України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

Стаття 50. Участь України в міжнародному співробітництві

Україна бере участь в міжнародному співробітництві для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, профілактики захворювань і охорони здоров'я населення.
Україна укладає угоди про розвиток та зміцнення міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, бере участь у діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Стаття 51. Міжнародні договори


Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені санітарним законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.
{ Стаття 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4004-XII

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8