Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (актуал. 05.2013)


Закон України
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст.403 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2180-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.21 - набирає чинності з 01.01.2001 N 2272-III від 22.02.2001, ВВР, 2001, N 17, ст.80 N 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 N 2980-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.124 N 660-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.192 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 1-рп/2004 від 27.01.2004 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 31, ст.420 N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 N 3456-IV від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234 N 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.67 N 435-V від 12.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.71 N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 717-V від 23.02.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.292 N 996-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.439 N 1000-V від 03.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.441 N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 1760-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.62 N 1877-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.140 N 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 N 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496 N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 N 4719-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.97 N 5316-VI від 02.10.2012 N 5458-VI від 16.10.2012 N 5462-VI від 16.10.2012 }


{ Установити, що у 2006 році відповідно до цього Закону у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків, у порядку, визначеному Правлінням Фонду, згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 }


Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12