Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (актуал. 05.2013)


Розділ IX
Фінансування страхування від нещасного випадку

Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.
{ Частина перша статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; { Абзац третій частини другої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 }

прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх посадових осіб відповідно до закону; { Абзац п'ятий частини другої статті 46 в редакції Законів N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються виключно за їх прямим призначенням. До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України. { Частина четверта статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }

Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначаються договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та Кабінетом Міністрів України.

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.
( Статтю 46 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 )

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.
( Статтю 46 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 )

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду.
( Статтю 46 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 )


Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності


Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).
{ Розділ IX доповнено статтею 46-1 згідно із Законом N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

Стаття 47. Порядок визначення класу професійного ризику

Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності ( 237-2012-п ) здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі непроведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків може бути віднесено на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва. Такий захід може мати і зворотну дію з початку фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації та затвердження заходів щодо покращення умов праці.
{ Стаття 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 22 72-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001, N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду
соціального страхування від нещасних випадків


{ Частину першу статті 48 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }


Фонд соціального страхування від нещасних випадків у встановленому порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його Кабінету Міністрів України, а також уповноваженим Президентом України центральним органам виконавчої влади та публікує у пресі.
{ Частина друга статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків. { Статтю 48 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007 }


{ Статтю 49 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12