Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про хімічні джерела струму" (актуал. 10.2013)


Закон України
Про хімічні джерела струму

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 279 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1571-VI від 25.06.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.6 N 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 N 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 N 5463-VI від 16.10.2012 }


Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади у сфері поводження з хімічними джерелами струму і спрямований на суттєве покращення екологічної ситуації в Україні за рахунок зменшення впливу відпрацьованих хімічних джерел струму шляхом утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму.

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування

Закон є обов'язковим для виконання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами, які є суб'єктами відносин у сфері хімічних джерел струму.

Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею хімічних джерел струму за державні кошти та/або в межах державного оборонного замовлення, відносин, пов'язаних з реалізацією хімічних джерел струму, які є виробами військового призначення або подвійного використання та/або містять дорогоцінні метали, визначаються окремими законодавчими актами України, що регулюють такі відносини.

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

хімічні джерела струму - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення;

сфера хімічних джерел струму - відносини, що виникають при розробці, виробництві, реалізації, імпорті та експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму;

суб'єкти відносин у сфері хімічних джерел струму - розробник, виробник, імпортер, продавець, покупець, споживач, спеціалізоване підприємство з утилізації, інші юридичні та фізичні особи, які є стороною у відносинах, що виникають при розробці, виробництві, реалізації, імпорті та експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму;

розробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює розробку хімічних джерел струму, технологічних процесів їх виробництва та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму;

виробник - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює виробництво хімічних джерел струму;

імпортер - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює ввезення на митну територію України хімічних джерел струму;

споживач - юридична або фізична особа, яка використовує хімічні джерела струму або вироби з інтегрованими хімічними джерелами струму;

спеціалізоване підприємство з утилізації - суб'єкт підприємницької діяльності, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення, спеціалізоване виробниче обладнання для заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки; { Абзац дев'ятий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI від 19.10.2010 }

спеціалізоване виробництво з утилізації - структурний підрозділ виробника, який має у власності (чи на правах оренди) відповідні приміщення та здійснює провадження технологічних процесів з первинної обробки та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму із забезпеченням згідно із законодавством протипожежної, екологічної та радіаційної безпеки; { Абзац десятий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI від 19.10.2010 }

приймальний пункт - стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ виробника чи спеціалізованого підприємства з утилізації, який здійснює операції із заготівлі відпрацьованих хімічних джерел струму;

експлуатація хімічних джерел струму - використання хімічних джерел струму споживачем за призначенням відповідно до супровідної технічної та/або експлуатаційної документації;

відпрацьовані хімічні джерела струму - хімічні джерела струму, непридатні для експлуатації за рішенням споживача внаслідок фізичного, морального зносу, непоправного браку або з інших причин;

небезпечні відпрацьовані хімічні джерела струму - відпрацьовані хімічні джерела струму, що утримують у своєму складі екологічно небезпечні речовини та їх сполуки;

небезпечні речовини та їх сполуки - небезпечні речовини та їх сполуки, що включені до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

заготівля відпрацьованих хімічних джерел струму - діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана із збиранням, закупівлею, перевезенням, зберіганням та реалізацією відпрацьованих хімічних джерел струму спеціалізованим виробництвам з утилізації або спеціалізованим підприємствам з утилізації;

первинна обробка відпрацьованих хімічних джерел струму - діяльність, пов'язана з приведенням відпрацьованих хімічних джерел струму до стану їх екологічно безпечного зберігання, перевезення чи видалення;

утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму - механічне, фізико-хімічне та інше оброблення відпрацьованих хімічних джерел струму з метою отримання сировини для виробництва хімічних джерел струму та/або знешкодження відпрацьованих хімічних джерел струму чи їх складових частин.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 3. Законодавство про хімічні джерела струму

Відносини у сфері хімічних джерел струму регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

Дія законів України "Про металобрухт" та "Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають у сфері хімічних джерел струму.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6