Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про металобрухт" (актуал. 10.2013)


Розділ II Вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом

Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом

Суб'єкти господарювання, які здійснюють заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне устаткування, засоби екологічної безпеки. Перелік обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству та його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, при здійсненні операцій з металобрухтом у порядку, встановленому законодавством.
{ Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 359-IV від 25.12.2002, N 1073-V від 24.05.2007, N 2798-VI від 17.12.2010, N 4075-VI від 07.12.2011, N 5463-VI від 16.10.2012 }

Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.
{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 }

Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом є наявність у заявника облаштованої земельної ділянки для здійснення операцій з брухтом кольорових металів та їх сплавів площею не менш як 500 кв. м, з брухтом чорних металів та їх сплавів - не менш як 1000 кв. м, яка повинна мати бетонне або тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих речовин. Кожна облаштована земельна ділянка може використовуватися лише одним суб'єктом господарювання, який здійснює операції з металобрухтом. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку металобрухту на територіях портів, залізничних станцій. Спеціалізовані, спеціалізовані металургійні переробні підприємства мають право зберігати на територіях портів та залізничних станцій власний металобрухт тільки з метою його завантаження за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики.
{ Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 }

Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом

Суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про відповідність металобрухту встановленим стандартам, нормам і правилам.
{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }


{ Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002 }


Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб'єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.
{ Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2798-VI від 17.12.2010, N 4075-VI від 07.12.2011 }


{ Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2114-III від 16.11.2000 }


{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002 }


Стаття 9. Експорт металобрухту

Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


{ Частину другу статті 9 виключено на підставі Закону N 441-V від 13.12.2006 }


Експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється.

Протягом 9 років з дня набрання чинності Законом України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1 зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені такі товари, за наявності експортного сертифіката якості. Система управління якістю на цих підприємствах повинна відповідати вимогам стандартів ISO 9000-2001, підтвердженим сертифікатом відповідності. { Частина четверта статті 9 в редакції Закону N 441-V від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2798-VI від 17.12.2010 }


{ Частину п'яту статті 9 виключено на підставі Закону N 441-V від 13.12.2006 }


( Стаття 9 в редакції Законів N 2114-III від 16.11.2000, N 359-IV від 25.12.2002 )

Стаття 10. Імпорт металобрухту

Порядок імпорту (ввезення) та транзиту металобрухту територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом і є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, що не має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його імпорт (ввезення) на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з відповідним підприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України відповідно до порядку, зазначеного у частині першій цієї статті. { Стаття 10 в редакції Закону N 4075-VI від 07.12.2011 }

Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом

Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, в межах своєї компетенції організовує і забезпечує збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом. У разі повторного несвоєчасного надання інформації або надання недостовірної інформації до органів державної статистики ліцензія анулюється. У разі повторного надання недостовірної інформації до органів державної статистики ліцензія анулюється.
{ Частина друга статті 11 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 359-IV від 25.12.2002, N 5463-VI від 16.10.2012 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5