Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" (актуал. 10.2013)


Р о з д і л XI Відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами

Особи, винні у порушенні законодавства про поводження з радіоактивними відходами, несуть відповідальність за:
поводження з радіоактивними відходами без відповідної ліцензії;
порушення під час поводження з радіоактивними відходами вимог норм, правил і стандартів щодо безпечного ведення робіт;
невиконання умов ліцензування під час поводження з радіоактивними відходами;
невиконання приписів органів, які здійснюють регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами;
порушення вимог законодавства щодо обов'язкових державних експертиз та неврахування їх висновків;
приховування від населення або фальсифікацію інформації про екологічний стан на території, відведеній під сховище радіоактивних відходів чи об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами;
невиконання службових обов'язків щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків на сховищах радіоактивних відходів та об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, а також приховування інформації про такі аварії;
використання радіоактивних відходів з метою заподіяння шкоди здоров'ю населення або окремої особи;
прийняття в експлуатацію сховищ радіоактивних відходів або об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, без реалізації заходів щодо забезпечення захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища;
поставку, монтаж та введення в експлуатацію несправного обладнання;
прийняття в експлуатацію сховищ радіоактивних відходів чи об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, без спорудження та введення в дію всього передбаченого проектом комплексу цих об'єктів;
допуск до роботи з радіоактивними відходами осіб без відповідної підготовки, осіб молодше 18 років, а також тих, які мають медичні протипоказання;
порушення вимог щодо забезпечення фізичного захисту при поводженні з радіоактивними відходами;
несанкціоноване ввезення або вивезення радіоактивних відходів за межі України.
Законодавством може бути передбачено відповідальність і за інші порушення у сфері поводження з радіоактивними відходами.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12