Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" (актуал. 10.2013)


Р о з д і л II Компетенція органів державної влади у сфері поводження з радіоактивними відходам

Стаття 5. Компетенція Верховної Ради України у сфері поводження з радіоактивними відходами

До виключної компетенції Верховної Ради України у сфері поводження з радіоактивними відходами належить:
визначення основ державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;
визначення правових основ регулювання відносин у сфері поводження з радіоактивними відходами;
встановлення правового режиму територій навколо підприємств по переробці радіоактивних відходів та статусу громадян, які проживають на них;
прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва сховищ для захоронення довгоіснуючих радіоактивних відходів.

Стаття 6. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з радіоактивними відходами


До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з радіоактивними відходами належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;


{ Абзац третій статті 6 виключено на підставі Закону N 2592-VI від 07.10.2010 }


забезпечення розробки і реалізації державних програм у сфері поводження з радіоактивними відходами;
прийняття рішень щодо розміщення, проектування, будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення, крім тих, які визначає Верховна Рада України; ( Абзац п'ятий статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III від 20.04.2000 )
визначення порядку переміщення радіоактивних відходів через державний кордон;
встановлення розміру відрахувань коштів до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та порядку їх використання; { Абзац сьомий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 515-VI від 17.09.2008 }
визначення порядку розробки та затвердження норм, правил і стандартів щодо поводження з радіоактивними відходами;
здійснення міжнародного співробітництва у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Стаття 7. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері поводження з радіоактивними відходами


До відання Автономної Республіки Крим у сфері поводження з радіоактивними відходами належить:
участь у формуванні та здійсненні державної політики України у сфері поводження з радіоактивними відходами з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим;
здійснення державного управління і державного регулювання під час поводження з радіоактивними відходами згідно з законодавством України та законодавством Автономної Республіки Крим.

Стаття 8. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері поводження з радіоактивними відходами

Місцеві органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування у сфері поводження з радіоактивними відходами в межах своєї компетенції:
погоджують питання розміщення на своїй території об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виходячи з інтересів громадян, які проживають на цій території, та соціально-економічного розвитку територій у порядку, визначеному законом; ( Абзац другий статті 8 в редакції Закону N 2637-IV від 02.06.2005 )
беруть участь в екологічній експертизі проектів розміщення, будівництва і зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення, розташованих на їх територіях; ( Абзац третій статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III від 20.04.2000 )
укладають угоди із спеціалізованими підприємствами по поводженню з радіоактивними відходами про співробітництво та взаємовідносини з питань, що стосуються об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, всієї технічної та господарської діяльності, спільного розгляду проектів для усунення розбіжностей на будь-якому етапі проектування, вибору майданчика для будівництва, експлуатації, зняття з експлуатації чи закриття такого об'єкта на підпорядкованій їм території; ( Абзац четвертий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III від 20.04.2000 )
організовують громадські слухання з питань захисту проектів щодо розміщення, будівництва, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення; ( Абзац п'ятий статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1673-III від 20.04.2000 )
організовують, у разі необхідності, радіологічне обстеження територій навколо місць розташування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
забезпечують інформування населення про радіаційну обстановку;
здійснюють контроль за радіаційним станом відповідних територій після зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, або закриття сховищ для захоронення; ( Абзац восьмий статті 8 в редакції Закону N 1673-III від 20.04.2000 )
здійснюють контроль за забезпеченням безпеки населення та охороною навколишнього природного середовища на своїй території, за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій на випадок радіаційної аварії;
беруть участь у ліквідації наслідків радіаційних аварій;
забезпечують готовність до евакуації населення і у разі необхідності здійснюють її.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12