Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" (актуал. 10.2013)


Р о з д і л IV Органи державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами

Стаття 10. Органи державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами

Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, визначеними Президентом України.
{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010 }
Державне управління у сфері використання ядерної енергії та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами здійснюється за принципом розмежування цих сфер діяльності.
На орган державної виконавчої влади у сфері поводження з радіоактивними відходами покладаються такі функції:
розробка та реалізація єдиної технічної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні;
реалізація Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;
координація робіт по збиранню, переробці, перевезенню, зберіганню та захороненню радіоактивних відходів промисловості, ядерної енергетики, медицини, науково-дослідних установ та радіоактивних відходів, що утворюються під час проведення робіт по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
організація діяльності спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами;
створення та забезпечення функціонування державної системи обліку радіоактивних відходів;
координація робіт по будівництву, експлуатації, реконструкції, зняттю з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриттю сховищ для захоронення; ( Абзац сьомий частини третьої статті 10 в редакції Закону N 1673-III від 20.04.2000 )
координація робіт по створенню нових сховищ радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива;
координація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами;
розробка порядку створення та використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами; { Абзац десятий частини третьої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 515-VI від 17.09.2008 }
організація діяльності щодо визначення, створення та підтримки безперервного функціонування системи фізичного захисту радіоактивних відходів, а також контроль за її забезпеченням під час збирання, переробки, перевезення, зберігання та захоронення. ( Частину третю статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 747-IV від 15.05.2003 )
Орган державної виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії несе відповідальність за організацію поводження з радіоактивними відходами (збирання, переробку, перевезення, зберігання в межах технологічного циклу) до моменту передачі відходів спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами.
Права, обов'язки та відповідальність зазначених органів державного управління визначаються законодавством.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12