Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" (актуал. 10.2013)


Р о з д і л IX Правовий режим територій, відведених під сховища радіоактивних відходів та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами

Стаття 25. Надання земельних ділянок під сховища радіоактивних відходів та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами

Земельні ділянки, відведені під сховища радіоактивних відходів, або об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, надаються на весь визначений проектом період експлуатації та консервації згідно з земельним законодавством.

Стаття 26. Види діяльності, заборонені на територіях, відведених під сховища радіоактивних відходів, та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами

Земельні ділянки, відведені під сховища радіоактивних відходів, виводяться з господарського обороту і відмежовуються від суміжних територій санітарно-захисними зонами.
У межах санітарно-захисних зон забороняється:
проживання населення;
здійснення всіх видів водокористування, лісокористування та користування надрами, за винятком зумовлених затвердженими проектами;
проведення наукових досліджень без спеціальних дозволів;
здійснення без спеціального дозволу сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої виробничої діяльності, спрямованої на одержання товарної продукції, а також будівництво об'єктів соціального та громадського призначення;
будь-яка інша діяльність, яка не забезпечує режим радіаційної безпеки.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12