Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (актуал. 10.2013)


Розділ XVI Міжнародні відносини україни у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища на державному рівні відповідно до законодавства України та міжнародного права.
{ Частина перша статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила міжнародного договору.
{ Частина друга статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Україна здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва у галузі охорони навколишнього природного середовища з іншими державами, а також в рамках природоохоронної діяльності ООН та організацій, що входять в її систему, інших урядових і неурядових міжнародних організацій.

Стаття 72. Обов'язок іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища
{ Назва статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов'язані на території України додержувати вимог цього Закону, інших законодавчих актів у галузі охорони навколишнього природного середовища та несуть відповідальність за їх порушення відповідно до законодавства України.
{ Текст статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1264-XII

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16