Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (актуал. 10.2013)


Розділ III Повноваження рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища

До виключної компетенції Верховної Ради України у галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України належать:

а) визначення основних напрямів державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища;

б) затвердження загальнодержавних екологічних програм; { Пункт "б" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

в) затвердження указів Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
{ Пункт "в" частини першої статті 13 в редакції Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

г) вирішення інших питань у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України.
{ Пункт "г" частини першої статті 13 в редакції Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


{ Пункт "д" частини першої статті 13 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


{ Частину другу статті 13 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим в галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища:

а) визначає порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;


{ Пункт "б" частини першої статті 14 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


в) забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;

г) затверджує екологічні програми;

д) організує вивчення навколишнього природного середовища;

е) створює і визначає статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; { Пункт "е" статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

є) приймає рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові їх категорії;


{ Пункт "ж" частини першої статті 14 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


з) встановлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки, більш суворі, ніж ті, що діють в цілому на території України.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює й інші повноваження, визначені цим та іншими законами України.
{ Частина друга статті 14 в редакції Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції:

а) забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;

б) дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному законом; { Пункт "б" частини першої статті 15 в редакції Закону N 2637-IV від 02.06.2005 }

в) затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планіровки і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;

г) видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом; { Пункт "г" частини першої статті 15 в редакції Закону N 4713-VI від 17.05.2012 }

д) затверджують місцеві екологічні програми;

е) організовують вивчення навколишнього природного середовища;

є) створюють і визначають статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; { Пункт "є" статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

ж) організують в разі необхідності проведення екологічної експертизи;

з) забезпечують інформування населення про стан навколишнього природного середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем; { Пункт "з" частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 254-IV від 28.11.2002 }

и) організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян;

і) приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

ї) здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


{ Пункт "й" частини першої статті 15 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


{ Пункт "к" частини першої статті 15 виключено на підставі Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }


Місцеві ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
{ Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16