Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (актуал. 10.2013)


Розділ VI Екологічна експертиза

Стаття 26. Обов'язковість екологічної експертизи

В Україні здійснюються державна, громадська та інші види екологічної експертизи.


{ Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }


Порядок проведення екологічної експертизи визначається законодавством України.

Стаття 27. Об'єкти екологічної експертизи

Екологічній експертизі підлягають:

а) проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку галузей економіки, генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки;
{ Пункт "а" частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3038-VI від 17.02.2011, N 5456-VI від 16.10.2012 }


{ Пункт "б" частини першої статті 27 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }


в) проекти інструктивно-методичних і нормативно-технічних актів та документів, які регламентують господарську діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище;

г) документація по створенню нової техніки, технології, матеріалів і речовин, у тому числі та, що закуповується за кордоном;

д) матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи й об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище;
{ Пункт "д" частини першої статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000 }

е) документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі.
{ Частину першу статті 27 доповнено пунктом "е" згідно із Законом N 1158-VI від 19.03.2009 }

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічно небезпечні діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення.

Стаття 28. Державна екологічна експертиза

Державна екологічна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу".
{ Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1026-V від 16.05.2007, N 3038-VI від 17.02.2011; в редакції Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

Завданнями державної екологічної експертизи є:

а) визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності, яка може нині або в майбутньому прямо або посередньо негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;


{ Пункт "б" частини другої статті 28 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }


в) оцінка повноти й обгрунтованості передбачуваних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, яка здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
{ Пункт "в" частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Для участі в проведенні державної екологічної експертизи можуть залучатися відповідні органи виконавчої влади, представники науково-дослідних, проектно- конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій.
{ Частина третя статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Стаття 29. Обов'язковість виконання висновків державної екологічної експертизи


Висновок державної екологічної експертизи є обов'язковим для виконання.
{ Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Позитивний висновок державної екологічної експертизи є підставою для відкриття фінансування всіх програм і проектів.

Реалізація програм, проектів і рішень без позитивного висновку державної екологічної експертизи забороняється.

Стаття 30. Громадська екологічна експертиза

Громадська екологічна експертиза здійснюється незалежними групами спеціалістів з ініціативи громадських організацій, а також місцевих органів виконавчої влади за рахунок їх власних коштів або на громадських засадах.
{ Частина перша статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Громадська екологічна експертиза проводиться незалежно від державної екологічної експертизи.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховуватися органами, які здійснюють державну екологічну експертизу, а також органами, що заінтересовані у реалізації проектних рішень або експлуатують відповідний об'єкт.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16